VALT YRKE

Test & Commissioning Engineer (Testingenjör fordon)

Rollen som Test & Commissioning Engineer (Testingenjör fordon) har man ansvar för provning och idrifttagning av provtåg / rullande materiel och för att lösa eventuella tekniska problem som kan uppstå under testprogrammet. DEt innebär även att ansvara för analysen av testdata och sammanställa tekniska rapporter och ge dina resultat till viktiga intressenter. Testningen kommer att omfatta alla tågens delsystem: el, elektronik, programvara, kommunikation, hydraulik, pneumatik etc.

Utveckla tågprovningsprocedurer och metodutlåtanden för att stödja testprogrammet. Efter installation, integritet, underhåll och felkorrigering av tågburen testutrustning och hantering av testentreprenörerna enligt vad som är nödvändigt enligt förfaranden. Säkerhetsmätningssystem dokumenteras och underhålls i överensstämmer med förfaranden. Utrullning av provningar och uppdragsuppgifter, inklusive underhåll av testloggar och dokument och kontroll av testdata i enlighet med relevanta förfaranden. Analysera testdata och rapportera om testresultat till relevanta intressenter. Liaise med relevanta systemexperter inom teknik för att utveckla och skriv testproblem.

Utbildning

Högskoleingenjör eller likvärdigt. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp