VALT YRKE

Trafikingenjör

Som trafikingenjör medverkar du till att skapa en god trafikmiljö inom Trafiklagstiftnings- och trafikmiljöområdet, i samband med planering, byggande och underhåll av järnväg. Med kunden i fokus genomför du en rättssäker myndighetsutövning och är ansikte utåt. Du möter kunders behov av kontakt inom trafikmiljöområdet vilket band annat innebär att du inom ditt område fattar beslut och ger yttranden i inkomna ärenden, svarar på frågor, ger information och tar emot synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, företag, allmänhet och media. Detta hanteras ofta i våra olika digitala system för ärendehandläggning eller via direktkontakt.

Vidare är du regionens spetskompetens inom Trafiklagstiftnings- och trafikmiljöområdet och bistår interna kontakter med stöd inom området. Du granskar och godkänner järnvägsplaner. Du genomför även utredningar kopplade till trafikmiljöområdet. Dessutom bidrar du till och deltar i utveckling av verksamheten.

Som regional trafikingenjör medverkar du till att skapa en god trafikmiljö inom Trafiklagstiftnings- och trafikmiljöområdet, i samband med planering, byggande och underhåll av järnvägen. Med kunden i fokus genomför du en rättssäker myndighetsutövning och är ansikte utåt. Du möter kunders behov av kontakt inom trafikmiljöområdet vilket band annat innebär att du inom ditt område fattar beslut och ger yttranden i inkomna ärenden, svarar på frågor, ger information och tar emot synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, företag, allmänhet och media. Detta hanteras ofta i våra olika digitala system för ärendehandläggning eller via direktkontakt.

Utbildning

Högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p med inriktning trafikteknik, samhällsplanering, lantmäteri eller juridik.

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp