VALT YRKE

Trafikplanerare och omloppsplanerare

En trafikplanerare sammanställer järnvägsföretagens önskemål om tåglägen, det vill säga önskemål om avgång, uppehåll och önskad ankomsttid samt information om bland annat vikt, hastighet och loktyper som lämnas in av företagen. Utifrån de inkomna önskemålen använder trafikplanerare ett datasystem för att skapa en tågplan. Tågplanen är ettårig och gäller december till december. Tågplaneraren skickar ut förslaget till tågplan på remiss och sammanställer sedan synpunkter. Han/hon kan också vara kontaktperson mot järnvägsföretagen för att kontinuerligt justera innevarande tågplan på grund av till exemel konjunktursvängningar eller akuta reparationer i spår.

Utbildning

Högskoleexamen, med inriktning logistik, ekonomi eller järnväg. Alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp