VALT YRKE

Transportledare

Som transportledare ansvarar du för att effektivt säkerställa leverans av produktionsplan samt hantera operativa avvikelser och störningar på ett optimalt och lösningsfokuserat sätt. Stark säkerhet- och riskmedvetenhet genomsyrar allt arbete som genomförs. Med hög kvalitet planeras och hanteras lok- och personalplanering operativt.

Utbildning

Minst 3-årig gymnasial utbildning (högskoleutbildning är meriterande) samt minst 2 års erfarenhet från operativa roller inom logistik/planering

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp