VALT YRKE

Underhållsingenjör järnväg

bangård

Som underhållsingenjör inom järnvägen arbetar du som expert inom ditt teknikområde och är tekniskt stöd till utredarna. Du arbetar med underhåll eller förbättringar av olika anläggningar.

Vilket område du verkar inom beror helt på vart du arbetar samt din egen bakgrund. Som underhållsingenjör ansvarar du för det tekniska innehållet som rör det område du arbetar inom när det kommer till utredningar.

Exempelvis kan du som underhållsingenjör arbeta med att identifiera och hjälpa till att åtgärda problem som rör störningar i tågtrafiken, detta genom att gå igenom signalritningar och analysera olika anläggningar.

För att lyckas som underhållsingenjör gäller det att du har en analytisk förmåga, kan se helheter samt är noggrann. Då du också ofta är ute på olika anläggningar gäller det att du också kan kommunicera och samarbeta med andra människor.

Utbildning

Rekommenderad bakgrund: akademisk utbildning inom teknikområdet 180 hp.

Erfarenhet: 2-3 års relevant erfarenhet.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp