VALT YRKE

Växlare

Koppla isär och växla ihop tågvagnar. I uppgifterna kan också ingå att hjälpa lokförare med säkerhetskontroll av tåg. 

Som förare i växlingstjänst, också kallad radioloksoperatör, arbetar du inom bangårdsområdet med växling och rangering av godsvagnar. Med hjälp av radiostyrda lok rangerar du om vagnar från inkommande tåg till nya avgående tåg. Utöver själva växlingen ingår andra viktiga uppgifter såsom funktionskontroll och bromsprov. 

Arbetstider

Arbetstiderna varierar och inkluderar oregelbundet skiftarbete under hela dygnet 

Utbildning

Gymnasium med internutbildning

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp